top of page

Bilder från skorstensarbete

2023

Nya Återstålle renoveras skorstenen

2023

Nya Återstålle renoveras skorstenen

2022

Kontroll med hjälp av drönare

Höghöjdsarbete - inspektion av tillstånd med hjälp av drönare

2021

Bilder från skorstensarbete

Jag har speciella byggställningar på taket', så jag stå rigtikt stabilt på taket

2023

Nya Återstålle renoveras skorstenen

2022

Skorstensinsatser

Fixa för insatser rör

2022

Murning skorsten

Murning skorsten i verkstaden och sen lift på plats

2023

Nya Återstålle renoveras skorstenen

2022

Inspektion och utbyte av skorstenen

Med min drönare jag tittade på skorsten
Och beslutet
Skorsten var totalt slut
Och bygga upp helt nya skorsten med skorsten huvud

2022

Fullständig utbyte av skorstenen

Den skorsten var totalt slut.
Riva ner skorsten och bygga upp helt nytt

bottom of page